Biocodex

Etik och öppenhet

Vår verksamhet bygger på ansvar och kundförtroende. Vi erbjuder bästa möjliga service med hög kvalitet till alla våra kundgrupper.

Kvaliteten på kundupplevelsen är en hederssak för oss, och vi strävar alltid efter service som överträffar förväntningarna, oavsett om vi samarbetar med hälso- och sjukvårdspersonal eller patienter. Vi arbetar tillsammans för att främja hälsa.
 
Vi publicerar vårt samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal och de bidrag och värdeöverföringar som vi betalar till personal och organisationer inom hälso- och sjukvården varje år.

Transparens och öppenhet

Publikationen sker i enlighet med koder utgivna av den europeiska paraplyorganisationen för läkemedelsindustrin EFPIA och dess medlemsorganisation LIF. Biocodex vill för sin del säkerställa transparens och öppenhet i samarbetet. Samarbetet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och läkemedelsindustrin är avgörande för utveckling av hälso- och sjukvård, nya medicinska innovationer och läkemedelssäkerhet. Hälso- och sjukvårdspersonal får den senaste informationen om läkemedelsbehandlingar, medan professionella personer kan arbeta som experter i läkemedelsföretag. Vi samarbetar för patientens bästa. Information om samarbetet mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvårdspersonal finns tillgänglig för alla.

Ladda ner de bifogade filerna för ytterligare information:

Vi redovisar enligt LIFs regler Biocodex samarbete med läkare.

2021

2020

2019