Internationell

Vår utveckling

Med det globala huvudkontoret i Frankrike har Biocodex utökat sitt geografiska fotavtryck under de senaste tio åren och idag verkar det genom 16 dotterbolag och långvariga partnerskap i andra länder. Genom detta internationella nätverk erbjuder Biocodex hälsolösningar till patienter i mer än 100 länder.

Biocodex internationella expansion

Biocodex globala närvaro

Biocodex har dotterbolag i Belgien, Kanada, Mexiko, Marocko, Norden (Finland, Estland, Lettland och Litauen), Polen, Portugal, Rumania, Ryssland, Turkiet, Ukraina och USA.

Biocodex har hittat en balans mellan att bygga ett globalt nätverk och upprätthålla ett starkt lokalt fokus. Kombinationen av strategiska lokala investeringar och utvalda partnerskap har gjort det möjligt för företaget att lyckas expandera över hela världen.

Nicolas COUDURIER

Nicolas COUDURIER

VD för Biocodex

”Jag är fast besluten att fortsätta Biocodex utveckling och förvandling genom lagarbete. Vi kommer att växa medan vi förblir rörliga genom att dra nytta av våra värderingar.”

Biocodex globala försäljningsfördelning

Biocodex globala försäljningsfördelning, 31 december 2022 siffror

Biocodex globala utveckling

Biocodexs utveckling är nära kopplad till medarbetarnas egenmakt, entreprenörsanda och rörlighet. Vi tror att lagarbete och engagemang är lika viktigt som strategi.

Våra team är dedikerade till att stärka:

  • Biocodexs pelare: Microbiota Mission, särläkemedel och kvinnors hälsa
  • Våra globala varumärken genom en stark digital marknadsföringsstrategi
  • Våra partnerskap med ny produktutveckling