Biocodex

Våra värderingar

Vi på Biocodex nöjer oss inte med en lista med värderingar. I stället har vi utvecklat ett strukturerat, robust och ambitiöst värdesystem som stärker och kompletterar vår gemensamma drivkraft. 

Vårt system vilar på tre grundläggande principer:

1Vårt DNA

För att växa och blomstra i framtiden behöver vi djupa rötter för att hämta näring. Dessa rötter är vårt DNA. Vi är ett familjeägt, oberoende, humanistiskt och ödmjukt företag med fokus på produktkvaliteten för våra kunder och våra patienter.

2Vår tankegång

Våra rötter måste vara förankrade i en bördig jord. Denna jord är vår positiva livssyn. Vi har förmågan att investera, utveckla, ta tillvara på möjligheter och attrahera kompetenta medarbetare eftersom vi ser nya möjligheter med varje dag.

3Våra värderingar

Våra värderingar är utformade av oss och för oss. De speglar vår strävan att ständigt utvecklas, och de stärker och kompletterar varandra.


Från denna grund växer fyra värderingar som driver och engagerar oss:

Vi vågar innovera

Vi vågar innovera och ibland misslyckas för att skapa lösningar och behandlingar i en praktisk och empirisk anda. Med varje försök ökar vi vår kunskap.

Denna värdering gör oss marknadsledande inom mikrobiota, särskiljer oss från våra konkurrenter och hjälper oss att förutse och identifiera framtida marknadsmöjligheter.

Innovation driver vår entreprenörsanda och får oss att känna egenmakt och ansvar. Genom att välkomna nya idéer kan vi växa men ändå vara flexibla.

Vi arbetar tillsammans

Tillsammans är vi starkare och kan lättare växa, förbättra oss och erövra nya marknader. Vi uppmuntrar våra medarbetare att lyssna, dela erfarenheter, ge feedback och sprida ny kunskap till andra team, mellan olika kulturer och generationer.

För oss är varje medarbetare en värdefull teammedlem. Tillsammans formar vi en trygg och tillitsfull miljö där varje enskild individ är en Biocodex-ambassadör.

Vi bygger ärliga relationer

Vi är lojala och ärliga gentemot våra intressenter. Det speglar sig i våra samarbeten, i hur vi gör affärer och hur vi bygger långsiktiga och jämställda partnerskap. Denna värdering styr oss i allt vi gör, både internt och när vi representerar Biocodex.

Vi bryr oss om vårt ekosystem

Vi bryr oss om varandra och våra patienters hälsa och välbefinnande. Vår omsorg hjälper oss att kontinuerligt förbättra våra produkters och tjänsters kvalitet så att de överträffar kundernas och samhällets krav. Vårt engagemang driver oss att alltid vara ett etiskt, socialt ansvarsfullt och miljövänligt företag.