Partnerskap

Biocodex » Partnerskap

Vi erbjuder följande tjänster i Norden och Baltikum:

Försäljning och marknadsföring

  • Säljarbete på apotek, mot läkare och andra målgrupper
  • Upphandlingsarbete med regioner och landsting
  • Sjukhuserbjudanden
  • Bearbetning av apotekskedjor med avtal och kampanjer
  • Strategiska marknadsplaner
  • Varumärkesbyggande
  • Säljsupport med bokade besök

Experttjänster

  • Kunskap om registrering, läkemedels- och utrustningssäkerhet, kvalitetssystem och hantering av dessa, från GxP-revisioner
  • och omfattande stöd för life-science företag för att uppfylla operativa krav

Valmöjligheterna är dina!


Vill du veta mer?