Professionella tjänster – PhaMe

Expertis inom registrering, läkemedels- och enhetssäkerhet, kvalitetssystem och GxP -granskningar. Vi hjälper också life-science-företag att implementera operativa krav.