Användarvillkor

Biocodex » Användarvillkor

Juridiska uppgifter

Webbplatsen www.biocodex.fi/sv/ publiceras av Biocodex Oy med säte i Finland på adressen Metsäneidonkuja 8, Box 52, 02101 Espoo. Organisationsnummer: 515036684.

Telefon: +358 9 329 59100

Kontaktformulär

Publiceringschef: Tessa Ahosalmi, General Manager.

Webbplatsen www.biocodex.fi hyses av Alterway, 227 Bureaux de la colline, 1 rue Royale – Bât. D, 92210 Saint-Cloud, Frankrike. Telefon: +33 (0)1 41 16 34 95.

Allmänna användarvillkor

Syftet med dessa allmänna användarvillkor (”användarvillkoren”) är att ange de villkor som gäller tillhandahållandet och användningen av innehåll och tjänster på webbplatsen www.biocodex.fi/sv (”webbplatsen”) mellan Biocodex Oy som webbplatsens utgivare (”utgivaren”) och webbplatsens användare (”användaren”).

Genom att besöka webbplatsen, nå dess innehåll och använda de tjänster som webbplatsen erbjuder godkänner användaren dessa användarvillkor utan förbehåll. Då användarvillkoren när som helst kan komma att ändras utan föregående meddelande bör användaren läsa dem regelbundet.

Webbplatsens syfte och tjänsternas tillgänglighet

Webbplatsen är utformad att presentera Biocodex och dess verksamhet och produkter.

Webbplatsen är tillgänglig överallt för alla användare med en internetuppkoppling. Användaren ansvarar för alla kostnader för att nå webbplatsen (dator, mjukvara, internetuppkoppling o.s.v.).

Webbplatsen ger användaren åtkomst till följande tjänster: 

  • allmän information om Biocodex och dess produkter
  • nyhetsartiklar
  • jobberbjudanden
  • ett sökverktyg
  • ett kontaktformulär

Utgivaren använder alla verktyg som står till dess förfogande för att säkerställa att tillgängligheten till webbplatsen och dess tjänster är av hög kvalitet. Utgivaren förbinder sig att vidta åtgärder, men är inte förpliktigad att uppnå ett visst resultat. Användaren medger därför att inte hålla utgivaren eller dess leverantörer ersättningsskyldiga i händelse av att webbplatsen inte är tillgänglig då användaren önskar nå den.

Tillgängligheten till webbplatsen och dess tjänster kan när som helst och utan föregående meddelande drabbas av störningar, stängas av eller ändras för underhåll eller av andra anledningar.

Utgivaren ansvarar inte för skada som uppkommer av störningar, avbrott, datorvirus, fel eller frånkoppling av enheter som tillfälligt kan förhindra användaren att nå eller navigera på webbplatsen.

Utgivaren har lagt stor omsorg vid utvecklandet av webbplatsen, men kan inte garantera att den är helt fri från fel. Användaren uppmuntras därför att skicka eventuella optimeringsförslag till utgivaren.

Ansvar

All information på webbplatsen som rör välbefinnande tillhandahålls endast i informationssyfte. Denna information gör inte anspråk på att omfatta alla aspekter av välbefinnande och näring. Användaren använder webbplatsen på eget ansvar och medger och samtycker i synnerhet till att inte förlita sig på informationen den innehåller för att fatta beslut om sin hälsa eller eventuell medicinsk behandling utan att fråga läkare.

Utgivaren strävar efter att tillhandahålla verifierad information av hög kvalitet. Källorna till informationen kan dock inte garanteras fullständigt.

De externa länkar som finns på webbplatsen gör det möjligt för användaren att nå information och andra kompletterande resurser på internet eller att dela information på sociala medier. Utgivaren har ingen möjlighet att kontrollera innehållet på dessa helt oberoende webbplatser som tillhör tredje part, och kan därför inte hållas ansvarig för eventuella konsekvenser som besök på sådana webbplatser som tillhör tredje part eller deras innehåll kan leda till.

Användaren får inte publicera en länk till webbplatsen utan utgivarens föregående skriftliga medgivande.

Immaterialrätt

Webbplatsen är en immateriell tillgång som skyddas av immaterialrättsliga lagar. Webbplatsen och alla objekt den består av (t.ex. logotyper, texter, fotografier, bilder, PDF-filer, videor o.s.v.) är utgivarens exklusiva egendom. Det tillhörande domännamnet har registrerats och är skyddat.

Kopiering eller återgivning av hela eller delar av webbplatsen eller någon av dess komponenter är endast tillåtet för privat bruk. Det är förbjudet att på något sätt kopiera eller återge hela eller delar av webbplatsen eller någon av dess komponenter i något medium för andra ändamål, i synnerhet för affärsändamål, utan utgivarens och/eller upphovsrättsinnehavarens skriftliga tillstånd. Sådan kopiering eller återgivning utgör en förfalskning och kan medföra rättsliga åtgärder.

De varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen är registrerade varumärken (figurmärken och andra varumärken). De bilder som används på webbplatsen skyddas också av upphovsrätt. Varje återgivning av hela eller delar av dessa bilder, varumärken och logotyper från webbplatsens delar är förbjuden utan utgivarens föregående skriftliga medgivande.

Tillämplig lag och behörig jurisdiktion

Dessa användarvillkor lyder under finsk lag. Eventuella tvister eller skillnader i tolkning ska avgöras i finsk domstol