Käyttöehdot

Biocodex » Käyttöehdot

Oikeudelliset tiedot

Verkkosivun www.biocodex.pt julkaisija on Biocodex Oy, jonka rekisteröity toimisto sijaitsee Suomessa osoitteessa Metsäneidonkuja 8, postilaatikko 52, 02101 Espoo Tunnistekoodi 515036684.

Puhelinnumero: +358 9 329 59100
Yhteydenottolomake

Julkaisun päällikkö: Tessa Ahosalmi, General Manager.

Verkkosivuston www.biocodex.fi ylläpitäjä on Alterway, 227 Bureaux de la colline, 1 rue Royale – Bât. D, 92210 Saint-Cloud, Ranska. Puhelinnumero: +33 (0)1 41 16 34 95

Yleiset käyttöehdot

Näiden yleisten käyttöehtojen (jäljempänä ”Käyttöehdot”) tarkoitus on määrittää ehdot verkkosivuston www.biocodex.fi (jäljempänä ”Verkkosivusto”) sisällön ja palveluiden tarjoamiselle ja käyttämiselle Verkkosivun julkaisijan, Biocodex Oy:n (jäljempänä ”Julkaisija”) ja Verkkosivuston käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) välillä.

Käyttämällä Verkkosivustoa ja sen sisältöjä sekä Verkkosivuston tarjoamia palveluita Käyttäjä ilmaisee varauksettoman suostumuksensa näihin Käyttöehtoihin. Koska Käyttöehtoja voidaan muokata milloin vain ilman erityistä ilmoitusta, Käyttäjää kehotetaan käymään ne läpi säännöllisesti.

Verkkosivuston tarkoitus ja pääsy palveluihin

Verkkosivusto suunniteltiin esittelemään Biocodexia, sen toimintaa ja tuotteita.

Verkkosivustolle on pääsy kaikkialta ja kaikki Käyttäjät, joilla on internetyhteys, voivat käyttää sitä. Kaikki Verkkosivustolle pääsemiseen liittyvät kustannukset (tietokonelaitteisto, ohjelmisto, internetyhteys, jne.) ovat Käyttäjän vastuulla.

Verkkosivu sallii Käyttäjän pääsyn seuraaviin palveluihin: 

  • yleinen tieto Biocodexistä ja sen tuotteista, 
  • uutisartikkelit, 
  • työtarjoukset, 
  • hakutyöväline, 
  • yhteydenottolomake. 

Julkaisija käyttää kaikkia käytettävissään olevia työkaluja taatakseen korkealaatuisen pääsyn Verkkosivustoon ja sen palveluihin. Tämä tosin on keinoihin eikä lopputulokseen liittyvä velvoite: Käyttäjä täten sopii, ettei vaadi Julkaisijalta tai sen toimittajilta mitään korvauksia mikäli Verkkosivusto ei ole saatavilla silloin kun Käyttäjä haluaa sitä käyttää.

Pääsy Verkkosivustolle ja sen palveluihin voidaan milloin tahansa ja ilman aikaisempaa ilmoitusta keskeyttää, pidättää tai muuttaa, joko huoltosyistä tai mistä tahansa muusta syystä.

Julkaisija ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat päätelaitteen häiritsemisestä, keskeytyksistä, tietokoneviruksista, toimintahäiriöistä tai irti kytkemisistä, jotka voisivat hetkellisesti estää Käyttäjän pääsyn tai selailun.

Vaikka Julkaisija onkin huolellisesti kehittänyt Verkkosivustoa, se saattaa silti sisältää epätarkkuuksia. Käyttäjää kehotetaan kertomaan Julkaisijalle kaikki optimointiin liittyvät ehdotukset.

Vastuut

Kaikki Verkkosivuston tarjoama tieto hyvinvointiin liittyen esitetään vain tietotarkoituksia varten. Tämä tieto ei väitä kattavansa kaikkia hyvinvoinnin ja ravitsemuksen näkökulmia. Käyttäjä käyttää Verkkosivustoa omalla vastuullaan. Hän etenkin tunnustaa ja sopii, ettei aio luottaa Verkkosivuston sisältämään tietoon tehdessään päätöksiä liittyen terveyteensä tai mahdolliseen lääketieteelliseen hoitoon ilman terveysalan ammattilaisen lausuntoa.

Julkaisija pyrkii tarjoamaan laadukasta, oikeaksi todistettua tietoa. Tietolähteitä ei kuitenkaan voida täysin taata.

Kaikki ”muualle ohjaavat” linkit Verkkosivustolla antavat Käyttäjälle pääsyn verkossa saatavilla oleviin tietoihin ja muihin täydentäviin resursseihin tai sallivat Käyttäjän jakaa tietoa sosiaalisissa verkostoissa. Julkaisijalla ei ole keinoja, joilla hallita näiden täysin itsenäisten kolmansien osapuolien sisältöjä, eikä sitä voi siten pitää vastuussa näiden kolmansien osapuolien verkkosivujen ja niiden sisältöjen käyttämisen seuraamuksista.

Käyttäjä saa laittaa hyperlinkin Verkkosivustolle vain Julkaisijan myöntämällä virallisella ja etukäteisellä valtuutuksella.

Immateriaalioikeudet

Verkkosivusto on henkistä omaisuutta, jota immateriaalioikeudet suojaavat. Verkkosivusto sekä kaikki asiat, joista se koostuu (kuten logot, tekstit, valokuvat, kuvat, PDF-tiedostot ja videot, jne.) ovat Julkaisijan yksinomaista omaisuutta. Olennainen verkkotunnus on rekisteröity ja täten suojattu.

Verkkosivuston tai yhdenkään sen olennaisen osatekijän jäljentäminen tai kopioiminen, joko osittain tai kokonaisuudessaan, on sallittua ainoastaan yksityistä käyttöä varten. Verkkosivuston tai yhdenkään sen olennaisen osatekijän jäljentäminen tai kopioiminen, joko osittain tai kokonaisuudessaan, missään mediassa, millä tavalla tahansa, muihin tarkoituksiin ja erityisesti kaupallisiin tarkoituksiin ilman Julkaisijan ja/tai tekijänoikeuden haltijan antamaa virallista valtuutusta on kielletty ja on väärentämistä, joka voi johtaa syytetoimiin.

Verkkosivustolla olevat merkit ja logot ovat rekisteröityjä merkkejä (sana- ja kuviomerkit, sekä muut). Lisäksi Verkkosivulla olevat kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Kyseisten kuvien, merkkien tai logojen kopioiminen, joko osittain tai kokonaan, tämän internet-verkkosivun komponenteista ei ole sallittua ilman Julkaisijan etukäteistä kirjallista suostumusta.

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin Käyttöehdot ovat Suomen lainsäädännön sääntelemiä. Kaikki ristiriitaiset tai eriävät tulkinnat ovat suomalaisten tuomioistuinten toimivallan alaisia.