Neuropsykiatria

Neuropsykiatria perustuu käsitykseen mielen ja aivojen erottamattomuudesta. Se pyrkii ymmärtämään ja hoitamaan keskushermoston häiriöitä, jotka vaikuttavat muun muassa kognitioon, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Kehitykseen liittyvät häiriöt kuten autismikirjon häiriö tai ADHD kuuluvat neuropsykiatriaan, samaten kehitysvammat. Muita sairauksia ovat esimerkiksi aivovammat, aivotulehdukset tai epilepsia.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, ADHD

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD) on toimintakykyä heikentävä kehityksellinen häiriö, joka voidaan diagnosoida lapsuudessa, nuoruudessa tai aikuisuudessa. Sen ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus.

ADHD:n hyvä hoito suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Hoidon tavoitteena on lievittää ADHD-oireiden aiheuttamaa haittaa ja parantaa toimintakykyä.

Epilepsia

Epilepsia on aivojen sähköisen toiminnan häiriötila. Epileptisen kohtauksen taustalla on aivojen hermosolujen liiallinen purkaustoiminta, jolloin tajunta hämärtyy ja samalla voi esiintyä kouristuksia. Epilepsian taustalla voi olla erilaisia synnynnäisiä tai hankittuja tekijöitä. Hoidon tavoitteena on kohtauksettomuus ilman merkittäviä haittavaikutuksia.