Mikrobiston merkitys

Pieni suolistosanakirja

Mikrobiomi, dysbioosi & suoli-aivoakseli

Suoliston mikrobisto vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin enemmän kuin aiemmin on uskottu. Mikrobiston terveysvaikutuksista on tietoisuuden kasvaessa alettu puhua entistä enemmän myös monissa medioissa. Arkikielessä vaikeat sanat saattavat kuitenkin mennä sekaisin. Tässä artikkelisarjassa selitämme, mitä näillä termeillä käytännössä tarkoitetaan.

Mikrobisto

Mikrobistolla tarkoitetaan kehomme luontaisten bakteerien, hiivojen, virusten ja muiden mikro-organismien muodostamaa kokonaisuutta. Ihmisen suurin, monimuotoisin ja tärkein mikrobisto sijaitsee suolistossa, mutta myös suussa, limakalvoilla, hengitysteissämme ja ihollamme vaikuttaa omanlaisensa mikrobiekosysteemi.

Terve mikrobisto on monimuotoinen ja tasapainossa eri bakteerilajien suhteen. Se voi häiriintyä esimerkiksi antibioottihoitojen, matkailun, epäsuotuisien ruokavaliomuutosten tai sairauksien seurauksena.
Ihmisen mikrobisto on yksilöllinen ja rakenteeltaan uniikki, kuten sormenjälkemme. Mikrobisto muodostuu pitkälti ensimmäisten elinvuosiemme aikana, mutta siihen pystyy vaikuttamaan läpi elämän elintavoilla ja omilla valinnoilla, erityisesti ruokavaliolla.

Dysbioosi

Dysbioosilla tarkoitetaan suoliston mikrobiston häiriötä, ns. epätasapainotilaa. Dysbioosi on liitetty viimeisimmissä tutkimuksissa muun muassa allergioiden, ylipainon, tulehduksellisten suolistosairauksien, diabeteksen ja monien muiden sairauksien syntyyn.

Dysbioosissa suoliston ns. terveysvaikutteisten, hyvien bakteerien osuus on alentunut ja toisaalta ei-toivottujen, mahdollisesti patogeenisten ja tulehdusta aiheuttavien bakteerien määrä lisääntynyt.

Suoliston mikrobistoon yhdistetyt sairaudet ja häiriötilat eivät siis liity yksittäisiin bakteereihin, vaan oikeastaan koko bakteeriston epätasapainotilaan – dysbioosiin.

Suoli-aivoakseli

Suoli-aivoakseli on nimitys suoliston, mikrobiston ja aivojen väliselle viestintäkanavalle, jolla on elintärkeä rooli useissa elimistömme toiminnoissa.

Mikrobiston tehtävä on osallistua immuunijärjestelmämme toimintaan, suojata elimistöämme erilaisilta taudinaiheuttajilta, ylläpitää suoliston sisäistä tasapainoa ja avustaa aineenvaihduntaa. Suoliston bakteerit tuottavat myös muun muassa K- ja B12-vitamiinia sekä lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka puolestaan välittävät signaaleja aivoille.
Viestit suoliston ja aivojen välillä kulkevat molempiin suuntiin niin kutsuttua suoli-aivoakselia pitkin. Uusimpien tieteellisten tutkimusten mukaan mikrobistoamme muokkaamalla voitaisiin myös vaikuttaa aivojemme toimintaan!

Probiootit ja prebiootit

Vaikka suolistomikrobistomme muodostuu ja kypsyy käytännössä jo ensimmäisten elinvuosien aikana, voi sen kuntoon, koostumukseen ja toiminnallisuuteen onneksi vaikuttaa koko elinkaaren ajan omilla elintapavalinnoilla. Esimerkiksi monipuolinen ja kasviksia, hedelmiä ja marjoja runsaasti sisältävä ruokavalio sekä riittävä fyysinen aktiivisuus tekevät hyvää suoliston bakteeristolle. Voimme vahvistaa mikrobitasapainoamme myös liikkumalla luonnossa.

Suoliston bakteerikanta eli mikrobisto vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin enemmän kuin yleisesti uskotaan. Mikrobiston vaikutuksista terveyteemme on tietoisuuden kasvaessa alettu puhua entistä enemmän myös monissa medioissa. Arkikielessä vaikeat sanat saattavat kuitenkin mennä sekaisin. Tässä artikkelisarjassa selitämme, mitä näillä termeillä käytännössä tarkoitetaan. Tässä osiossa selitämme, mitä ovat probiootit ja prebiootit, ja miten ne vaikuttavat terveyteemme.

Probiootit

Probiootit ovat eläviä bakteereita ja hiivoja, joilla on oikein annosteltuna tutkittuja terveysvaikutuksia. Niiden terveysvaikutukset ovat kantakohtaisia, eli eri probioottiset mikrobit toimivat suolistossa eri tavoin. Probiootteja valitessa tulisi siis ottaa huomioon omat tarpeet ja valita probiootti sen mukaan. Huomioithan myös, että tietyllä kantamerkkinnällä todetut terveyshyödyt eivät välttämättä päde saman lajin muihin bakteereihin!

Prebiootit

Prebiootit ovat terveydellemme välttämättömiä, sulamattomia ravintokuituja, jotka edesauttavat hyödyllisten ja terveyttä edistävien suolistomikrobien, kuten bifidobakteereiden ja laktobasillien, kasvua, jakaantumista ja toimintaa suolistossa. Prebiootit ovat siis hyvien suolistobakteerien ravintoa ja ne toimivat käytännössä probioottien kasvualustan

Prebiooteista tunnetuimpia ovat erilaiset frukto-oligosakkaridit (FOS-hiilihydraatit) sekä terveydelle suotuisten bifidobakteerien kasvua ja lisääntymistä tukeva inuliini. Prebiootteja on luontaisesti monissa ruoka-aineissa kuten esimerkiksi sipuleissa, kaaleissa, kotimaisissa viljoissa, palkokasveissa ja omenoissa. Monet prebiootit ovat niin sanottuna fodmap-hiilihydraatteja eli ne saattavat aiheuttaa suolisto-oireita ärtyvän suolen oireyhtymästä (IBS) kärsiville. Tällöin kannattaa harkita bifidobakteerivalmisteen lisäämistä ruokavalioon.

Totta vai tarua?

Maitohappobakteerit ovat probiootteja

Tarua. Probiootit ovat eläviä mikrobeja, joilla oikein annosteltuna on osoitettu olevan suotuisa terveydellinen vaikutus käyttäjälleen. Probiootti voi olla esimerkiksi hiiva tai bakteeri, mutta kaikki maitohappobakteerit eivät kuitenkaan ole probiootteja.

Kaikilla probiooteilla on sama vaikutus

Tarua. Probiootit nimetään suvun, kannan ja lajin mukaan. Probiooteilla on suku-, laji- ja kantakohtaisia vaikutuksia eli tietyllä kannalla osoitettu vaikutus ei koske saman lajin muita kantoja. Probioottien terveysvaikutukset ovat yksilöllisiä ja kantakohtaisia.

Esimerkiksi

suku: Saccharomyces

laji: boulardii

kanta: CNCM I-745

Monta probioottikantaa yhdessä on tehokkaampi  kuin yksi kanta

Tarua, yksi kanta voi olla tehokkaampi kuin kantojen yhdistelmä. Tärkeintä on tutkimusnäyttö probiootilla tai niiden yhdistelmillä.

Pienempi määrä probioottia voi antaa paremman tehon

Totta, pienempi määrä probioottia voi tehota paremmin kuin suuri. Tärkeätä on käyttää tutkimuksissa tehokkaaksi osoitettua määrää probioottia.

Ravinnosta voi saada riittävästi probiootteja?

Totta ja tarua. Ravinnosta voi saada terveyttä edistäviä mikrobeja. Suoliston mikrobikannan järkkyessä esimerkiksi antibioottikuurin yhteydessä kannattaa kuitenkin valita probioottivalmiste, josta on tutkimusnäyttöä.

Prebiootit ovat probioottien ravintoa

Totta, prebiootit toimivat probioottien ravintona. Prebiootteja on erityisesti kuidussa eli syömällä runsaasti kuitua sisältävää ravintoa tuet probioottien ja suolistomikrobien toimintaa ja siten terveyttäsi.