Internationell

Biocodex är ett familjeägt läkemedelsföretag som har vuxit från en fransk mikrobiota-pionjär på 1950-talet till en internationell läkemedelsaktör idag genom att diversifiera sina produkter och utöka sitt geografiska fotavtryck. Vi erbjuder hälsolösningar till patienter i mer än 115 länder genom vår egen verksamhet eller långvariga partnerskap. Vi är stolta över våra team, som förenas av gemensamma värderingar. Dessa fungerar som drivkrafter och gör det möjligt för oss att växa samtidigt som vi är smidiga.