Gastroenterologi – Mage/Tarm

Biocodex främsta fokusområde är gastroenterologi och mikrobiota området. Vår viktigaste produkt är läkemedlet Precosa som innehåller den patenterade jäststammen Saccharomyces boulardii CNCM I-745®, med indikationen förebyggande av antibiotikaorsakad diarré.