Nyheter

   Biocodex Webinar: Gut Microbiota and Human Health

Event

SYFTE OCH MÅLGRUPP
Att uppdatera vårdpersonal om det senaste av humant mikrobiom och gastrointestinal dysbios.

Vi är stolta över att presentera våra talare inom de olika områdena med antibiotikarelaterad diarré, antibiotikaresistens och dysbios och inflammation.

WEBINÄR INNEHÅLL & AGENDA

1. Välkommen
Biocodex

2. Antibiotikas inverkan på det humana mikrobiomet
Ina Schuppe Koistinen, professor, doktor,
Alliance Director Center for Translational Microbiome
Forskning, CTMR, Karolinska Institutet, Solna, Sverige

3. Tarmmikrobiotadynamik hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
Lena Öhman, professor, doktor, avdelning för mikrobiologi
och immunologi, Institutet för biomedicin,
Göteborgs universitet

4. Antimikrobiell resistens och tarmmikrobiota
Antti Hakanen, läkare, doktor, överläkare för klinisk
mikrobiologi, chef för laboratorieavdelningen,
Åbo universitetssjukhus, Finland

5. Diskussion
Moderator: Magnus Simrén, professor i
Gastroenterologi, Göteborgs universitet,
Seniorkonsult, Institutionen för medicin,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

6. Saccharomyces boulardii CNCM I-745
Eveliina Munukka, doktor, medicinsk rådgivare, Biocodex

7. Avslutning & tack