World Antibiotic Awareness Week

Marraskuussa vietetään jälleen kansainvälistä antibioottien käytön ja antibioottiresistenssin vaikutuksiin keskittyvää tietoisuuden lisäämiseen keskittyvää kampanjaa (World Antibiotic Awareness Week, 18. – 24.11.2021). Antibioottiresistenssin kehittyminen on vakava, globaali uhka, sillä yhä useampien infektiotauteja aiheuttavien bakteerien vastustuskyky mikrobilääkkeitä kohtaan on lisääntynyt. WHO:n toimesta onkin arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä AB-resistenssi olisi aiheuttanut jopa 10 miljoonaa kuolemaa, ellei infektioiden ja resistenssin trendejä saada käännettyä1.


Antibioottien liiallisella käytöllä on resistenssin lisääntymisen ohella vielä suurelta osin tuntemattomia terveyshaittoja. Taudinaiheuttajabakteerien tuhoamisen ohella antibiootit nimittäin vaurioittavat aina myös suolistomikrobistoa aiheuttaen siinä epätasapainon, joka voi edetä jopa niinsanotuksi dysbioosi-tilaksi. Tämä altistaa edelleen monille merkittäville kansansairauksille. Mikrobiston palautuminen ennalleen ja tasapainoon antibioottikuurin jälkeen voi kestää pitkään, henkilöstä ja tilanteesta riippuen kuukausia ja jopa vuosia.


Tietoisuuden lisääminen, kouluttaminen ja erityisesti antibioottien vastuullinen ja hallittu käyttö sekä käytön ohjaus ovatkin siis ehdottoman tärkeitä teemoja niin kansanterveydellisesti kuin -taloudellisesti.

1) Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. The Review on Antimicrobial Resistance Chaired by Jim O’Neill, Dec 2014 UK, HM Government and welcome trust.